PolandSecurities.com

 

 
 

 

Co się dzieje w IDEA TFI?

 

W dniu 15 listopada 2011 r. dziennikarz gazety Parkiet występujący pod pseudonimem JAM sporządził artykuł pod tytułem „Idea TFI zarobiło 6 mln zł”. Artykuł, żeby nie było wątpliwości do czego się odwołujemy jest tutaj.

Co dowiadujemy się z artykułu?

Miedzy innymi:

Za sukces towarzystwa niewątpliwie odpowiada system dystrybucji, dlatego na uwagę zasługują koszty usług obcych, relatywnie wyższe niż w przypadku pozostałych TFI. Przeważnie stanowią one niewiele więcej niż połowę wartości przychodów ze sprzedaży. W przypadku Idei udział ten wynosi ponad 60 proc.

Czy to jest sukces, że do znalezienia kupujących na jednostki uczestnictwa funduszy IDEA TFI należy ponieść wyższe koszty usług obcych?
Można mieć co najmniej wątpliwości, gdy dystrybucja produktu jest związana z wyższymi prowizjami i opłatami dla pośredników i podmiotów wspierających sprzedaż niż te jakie przeważnie obowiązują w branży. Mimochodem dowiedzieliśmy się całkiem interesującej rzeczy.

Jednak w całym artykule najważniejsze jest to czego w nim nie ma. Artykuł nosi datę 15 listopada 2011 r. Natomiast 7 listopada 2011 r. IDEA TFI SA wydał raport bieżący nr 71/2011 na temat wartości aktywów funduszy IDEA TFI na koniec października. Dowiadujemy się z niego, że wartość aktywów zgromadzonych w otwartych funduszach inwestycyjnych zmalała do 2 562 mln zł na koniec października 2011. Poprzednia wartość aktywów zgromadzonych w otwartych funduszach IDEA TFI wynosiła 2 615 na koniec września 2011. Tego z artykułu się nie dowiadujemy.

Nie dowiadujemy się również, że na całym rynku funduszy inwestycyjnych wartość aktywów wzrosła w październiku, co wynika z dużego wzrostu indeksów giełdowych (WIG20 wzrósł w październiku o ponad 8%). Jednak pomimo wzrostu indeksów wartość aktywów funduszy inwestycyjnych IDEA TFI zmalała!
Dziennikarz nie porusza tego tematu, natomiast przywołuje relacje prezesa IDEA TFI:

Podczas sierpniowych spadków nasi klienci przenosili swoje pieniądze z funduszy agresywnych do bezpieczniejszych funduszy dłużnych, w rezultacie nie odnotowaliśmy ujemnego salda wpłat i umorzeń – podaje prezes.

Jednak mamy dane nie tylko za sierpień, ostatnie dane dotyczą miesiąca października!

W ramach uzupełnienia interesująca byłaby odpowiedź na podstawowe pytanie.
Co prezes IDEA TFI miałby do powiedzenia na temat spadku wartości aktywów w otwartych funduszach IDEA TFI w miesiącu październiku? Jak wiemy, miesiącu o silnej zwyżce indeksów giełdowych. Zatem jaka jest skala umorzeń jednostek uczestnictwa w funduszach IDEA TFI?

Te pytania wprost cisną się na usta.
 

 

All rights reserved for Poland Securities®


 

PolandSecurities.com

 

 
   

 ,