PolandSecurities.com

 

 
 

 

Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki Hawe

Hawe składa wyjaśnienia...

 

Naszym zdaniem w komentarzu zawartym w raporcie bieżącym informującym o złożeniu przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku spółki zarząd Hawe tylko potwierdził zasadność wniosku.

Treść raportu bieżącego:
Zarząd HAWE S.A. (Spółka, Wierzyciel) informuje, że dzisiaj tj. 4 września 2015 r. powziął informację o złożeniu w dniu 1 września 2015 r. do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych w Warszawie (Sąd), przez wierzyciela ADVISERS S.A. z siedzibą w Warszawie (Wierzyciel), wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Spółki (Wniosek).

Zarząd oświadcza, że działania podjęte przez Wierzyciela są nieadekwatne do wysokości jego wierzytelności i mają na celu wyłącznie wywarcie presji na Spółce zmierzające do spłaty Wierzyciela. Zarząd Spółki oświadcza, że nie podejmie żadnych czynności wbrew zasadzie zabezpieczenia w równym stopniu interesów wszystkich wierzycieli Spółki, o czym Zarząd poinformował w raporcie bieżącym nr 56/2015 z dnia 2 września 2015 r.


Co według zarządu Hawe ma oznaczać stwierdzenie, że działania podjęte przez wierzyciela są nieadekwatne do wysokości jego wierzytelności i mają na celu wyłącznie wywarcie presji na Spółce zmierzające do spłaty Wierzyciela?
Działania nieadekwatne do wysokości wierzytelności? Czy to ma oznaczać synonim kwoty niedużej?
Skoro kwota jest nieduża to w czym problem z jej spłatą?

W kolejnym zdaniu zarząd wyjawia gdzie leży problem, „że nie podejmie żadnych czynności wbrew zasadzie zabezpieczenia w równym stopniu interesów wszystkich wierzycieli Spółki”

Czyli zarząd Hawe przyznał rację wierzycielowi! Wierzyciel kieruje sprawę do sądu, właśnie w imię poszanowania zasady równego traktowania wszystkich wierzycieli.
Skoro spółka nie płaci wierzycielowi, bo traktuje wszystkich równo, to gdzie miałby się udać wierzyciel jak nie do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości?

Czy kwota wierzytelności wydaje się zarządowi Hawe mała czy duża to już prywatna sprawa Pawła Sobków i Pawła Paluchowskiego, kwota dla każdego wierzyciela to rzecz bardzo względna, być może zarząd Hawe porównuje kwotę wierzytelności do swojego wynagrodzenia.
 

--- powrót do strony głównej ---

PolandSecurities.com

 

 

 
   

 ,