PolandSecurities.com

 

 
 

 

Idea Obligacji odsłania kartę funduszu…

Właściciele jednostek Idea Obligacji właśnie mieli przyjemność dowiedzieć się, że trzymają w obligacjach korporacyjnych ponad 79 proc. aktywów, …sęk w tym że Limit Inwestycyjny określony w statucie funduszu przewiduje maksimum 70 proc. zaangażowanie dla obligacji korporacyjnych.

Źródło:
Karta funduszu Idea Obligacji - aktualizacja za miesiąc sierpień 2012 r.

Źródło:
Dotychczasowa karta funduszu Idea Obligacji (na koniec lipca 2012 r.) brzmiała jak widzimy nieco inaczej,
Limity Inwestycyjne są jednak takie same.

Ostatnia aktualizacja karty funduszu powiadomiła również posiadaczy jednostek Idea Obligacji, że inwestowali co prawda w fundusz o innym poziomie ryzyka inwestycyjnego, ale pieniądze jakie zainwestowali spoczęły w funduszu o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym.

Poziom ryzyka inwestycyjnego funduszu Idea Obligacji:

Źródło: Karta funduszu Idea Obligacji - aktualizacja za miesiąc czerwiec 2012 r.

Źródło: Karta funduszu Idea Obligacji - aktualizacja za miesiąc lipiec 2012 r.

i obecnie:

Źródło: Aktualna karta funduszu Idea Obligacji, dostępna na stronie www.ideatfi.pl od 13 września 2012 r.

Uczestnicy Idea Obligacji Subfundusz w ciągu dwóch ostatnich miesięcy dowiedzieli się, że ich pieniądze wcale nie są już inwestowane w funduszu o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego lecz w funduszu o podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Wygląda na to, że uczestnicy funduszu Idea Obligacji powinni zostać wcześniej poinformowani o ryzyku …zmiany poziomu ryzyka inwestycyjnego funduszu.
Czym innym jest ryzyko inwestycyjne w ramach określonego dla funduszu poziomu ryzyka inwestycyjnego, a czym innym zmiana kwalifikacji poziomu ryzyka inwestycyjnego funduszu. Gdy ktoś wsiada do turystycznej kolejki wąskotorowej to nie oczekuje, że dalej kolejka zamieni się w Roller-coaster, z brakiem możliwości opuszczenia wagonika.  

Opis polityki inwestycyjnej Idea Obligacji Subfundusz

Fragment z PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IDEA PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY dotyczący Subfunduszu IDEA OBLIGACJI:

"Poniżej wskazane kategorie lokat będą stanowiły nie więcej niż 70% Aktywów Subfunduszu, przy czym każda kategoria lokat może stanowić od 0% do 70% Aktywów Subfunduszu:
1) dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa,
2) inne dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego."

Jakie działania podejmie Komisja Nadzoru Finansowego  w związku z faktem, że na koniec sierpnia 2012 r. obligacje korporacyjne stanowiły 79,8% Aktywów Idea Obligacji Subfunduszu?

--- powrót do strony głównej ---

PolandSecurities.com

 

 

 
   

 ,