Janusz Kochanowski pozostał Rzecznikiem Prawdy

 

Jeśli życie ma inny Wymiar to Pan Janusz Kochanowski już Go poznał.

Szkoda, że musiał Pan odejść, wcześniej czy później każdy odchodzi, tylko nie każdy tą myśl bierze do siebie. Katastrofa samolotu przybliża wszystkim sens życia, to największe przesłanie w wymiarze czysto ludzkim.

Śmierć w Katyniu mówi Polakom więcej, przypomina że mord sprzed dziesiątek lat był bolesny tak jak śmierć w katastrofie lotniczej. Tak jak teraz, tak i wówczas, zginęła elita polskiego społeczeństwa. Pamięć o ofiarach Katynia stała się żywa i całkiem bliska.
Każdy kiedyś odchodzi, Panu było dane odejść z przesłaniem na wiele pokoleń.

Wyrazy współczucia
dla Rodzin i Bliskich
Prezydenta z Małżonką, Rzecznika i Wszystkich Osób które zginęły w katastrofie,
Jarosław Supłacz

Miałem okazję poznać w ostatnim czasie Pana Janusza Kochanowskiego, był to Człowiek wielkiej troski o stan Państwa, był najlepszym Naszym Rzecznikiem zabiegającym o poprawę kilku ważnych dziedzin życia, w szczególności widzący słabość służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości i zapewne wielu innych rzeczy.

Pan Janusz Kochanowski ujawniał często prawdy, które w domenie publicznej stanowiły tajemnicę poliszynela, nie wygodną do podejmowania przez tzw. elity. Stan polskiego wymiaru sprawiedliwości jest tutaj najlepszym przykładem, gdzie obok w większości znakomitych sędziów jest liczna grupa stanowiąca dzban dziegciu.

Korupcja w wymiarze sprawiedliwości, hańbiące wyroki – potwierdzone orzeczeniami Trybunału w Strasburgu, dyspozycyjni z czasów stanu wojennego sędziowie to nadal bardzo częste przypadki i nie trzeba ich długo szukać.

Orzeczenia Trybunału w Strasburgu, jak i wyroki krajowych sądów apelacyjnych, mówią o rażącym naruszeniu prawa w postępowaniach sądowych ocenianych instancji. Niestety ma to nikłe lub żadne przełożenie na osoby wydające błędne wyroki. Każda inna grupa zawodowa odpowiada za rażące naruszenie prawa, a sędziowie? Nadal orzekają w kolejnych sprawach, niezawisłość nie może oznaczać braku odpowiedzialności.
Czy sądzić mają ludzie niezbyt mądrzy, skorumpowani, rażąco naruszający prawo? Raczej nie i jest to w interesie większości sędziów wydających niezawisłe i rzetelne wyroki.
Sędzia powinien być szczytem kariery zawodowej dla prawnika, obecnie bardzo często jest etapem pośrednim do bycia adwokatem, radcą prawnym. Odwrócona piramida niestety nie sprzyja jakości funkcjonowania sądów powszechnych, niech sędziowie zarabiają kilka razy więcej niż obecnie, a ich pensje znacznie przekraczają średnie zarobki palestry, ale niech wyroki wydają tylko ludzie uczciwi, dysponujący wiedzą i doświadczeniem.