Marek Jutkiewicz

 

Marek Jutkiewicz, Prezes Hoop SA

Współwłaściciel Bobmark International 

Marek Jutkiewicz i Dariusz Wojdyga wcześniej importerzy elektroniki ze Wschodu.

Marek Jutkiewicz były członek rady nadzorczej PEZETEL SA znajomy Andrzej Jesionek.

 

Artykuły powiązane:

Jarosław Supłacz – Spółka Hoop przeprowadziła ofertę publiczną w 2003 r. Widocznymi dla publiczności akcjonariuszami byli Dariusz Wojdyga i Marek Jutkiewicz. Obaj panowie prezentowali się w mediach jako osoby, które zarobiły pieniądze, handlując elektroniką ze Wschodu. Inwestorzy jednak nie zostali poinformowani w prospekcie emisyjnym, kto utworzył spółkę Hoop.
(...)

Czego prospekt nie powiedział
O wykształceniu przewodniczącego rady nadzorczej Hoop można było przeczytać: „Pan Andrzej Jesionek posiada wykształcenie wyższe” – jakże skąpa informacja. Inwestorzy z prospektu emisyjnego nie dowiedzieli się, że Andrzej Jesionek studiował w „Moskiewskim Instytucie Stosunków Międzynarodowych”. Z pewnością specyficzna to szkoła.
W życiorysie Andrzeja Jesionka zabrakło też wielu innych „szczegółów”, np. dotyczących pełnienia funkcji prezesa zarządu PEZETEL DEVELOPMENT Sp. z o.o. oraz prezesa QUATTRO INVEST Sp. z o.o. Obie spółki ze sobą współpracowały przy inwestycji w biurowiec na działce, która wcześniej należała do PEZETEL S.A. (gdzie Skarb Państwa był udziałowcem). Niezwykła historia (przejęcia kontroli nad inwestycją) zakończona upadłością PEZETEL DEVELOPMENT w 2003 roku. Członkiem rady nadzorczej PEZETEL S.A. był do stycznia 2004 r. Marek Jutkiewicz (jeden z członków zarządu Hoop).

Andrzej Jesionek nie pochwalił się także faktem pełnienia funkcji prezesa IKB Service Sp. z o.o. – spółki założonej przez pana Jesionka i Interkrakbank.

Gazeta Finansowa, link do całego artykułu: "Mgliste początki producenta napojów"

 

www.polandsecurities.com