PolandSecurities.com

 

 
 

Krach na COLOMEDICA

Co dalej z PTI SA?

Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne SA (PTI SA) wykazywało w bilansie na koniec 2013 r. wartość posiadanych akcji COLOMEDICA SA (COLEOS SA przed zmianą nazwy) w wysokości prawie 50 mln zł.

 

Jak możemy przeczytać z komunikatu COLOMEDICA SA z 13.02.2015 r. PTI SA sprzedało część akcji spółki w dniach 9-12 lutego 2015 r.  http://gpwinfostrefa.pl/espi/pl/reports/view/3,284453

Notowania akcji Colomedica w dniach 9-12 lutego 2015 r. wynosiły od 0,25 zł do 0,03 zł.

Poniżej kurs COLOMEDICA SA:

 

 

Jaką stratę spółka PTI SA wykaże w I kwartale 2015 r. na sprzedanych akcjach Colomedica i na akcjach jakie jakie jej pozostały?

 

PTI SA wyemitowała obligacje na rynku GPW Catalyst, poniżej wykres z zaznaczonymi na żółto obligacjami wyemitowanymi przez PTI SA (PTI0615, PTI0816, PTI1115).

http://www.stockwatch.pl/obligacje/notowania/segment/gpw-aso

Dokładniejsze informacje o rentowności obligacji wyemitowanych przez PTI można odczytać na stronie Catalyst:

http://www.gpwcatalyst.pl/kalkulator-rentownosci-obligacji?issuer=PTI

Rentowność obligacji wyemitowanych przez PTI daje dużo do myślenia.

Warto zwrócić uwagę na komentarz portalu obligacje.pl w związku komunikatem z rynku Catalyst spółki ZASTAL (powiązanej z PTI SA):

2015-03-13 Po dwóch tygodniach milczenia spółka poinformowała w lakonicznym komunikacie, że wykup przeterminowanych obligacji serii A zostanie zrealizowany 16 marca. 

To 17 dni po terminie, który minął 27 lutego. Zastal nie wykupił wówczas papierów dłużnych na 3,12 mln zł. Od tego czasu spółka nie informowała publicznie o przyczynach, jak i o samym fakcie nieuregulowania zobowiązania. Jedyny oficjalny komunikat w tej sprawie pochodził wyłącznie z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

- Opóźnienie w wykupie obligacji oraz zapłacie kuponu odsetkowego jest niezależne od spółki i wynika z przesunięcia czasowego planowanych przepływów pieniężnych – brzmi wyjaśnienie spółki opublikowane w formie komunikatu bieżącego.

Niewykupienie w terminie obligacji przez Zastal wyraźnie odbiło się na notowaniach papierów dłużnych Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego, głównego akcjonariusza spółki (30,04 proc. udziałów w kapitale). Z trzech znajdujących się na Catalyst serii najbardziej potaniała ta z wykupem w listopadzie tego roku. Obligacje zostały przecenione do 74 proc., a w piątek po południu obrót nimi jest zawieszony przy ofertach kupna/sprzedaży na poziomie 63/60 proc.

https://obligacje.pl/front/news/viewNews/id/3975/search/Powszechne%20Towarzystwo%20Inwestycyjne%20PTI%20S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego z pewnością ma co sprawdzać odnośnie kursu Colomedica, przede wszystkim wycenę akcji Colomedica w portfelach spółek ją posiadających; co spowodowało, że jeszcze kilka miesięcy temu kurs był 100-krotnie wyższy od obecnego; komu pierwszemu udało się sprzedać akcje w ostatnim kwartale 2014 roku. Jest jeszcze jeden interesujący wątek, notowania Colomedica miały przyjemność rosnąć na koniec kwartałów:

 

Ciekawostką w przypadku PTI SA jest, że w grudniu 2014 r. spółka ta zawarła listy intencyjne z Markiem Falentą i spółką kontrolowaną przez Marka Falentę. Raport bieżący spółki Hawe mówił:

"Przedmiotem Listów Intencyjnych jest przystąpienie przez ww. strony do określenia warunków transakcji nabycia przez PTI wszystkich posiadanych przez TRINITYBAY INVESTMENT LTD oraz Pana Marka Falentę akcji Spółki (Hawe), a w szczególności do określenia warunków i terminów oraz harmonogramu przeprowadzenia transakcji sprzedaży akcji Spółki."

Drugą ciekawostką związaną z PTI i Hawe jest, że członkiem rady nadzorczej PTI SA jest Paweł Sobków, który został prezesem spółki Hawe w lutym 2015 r. (jest to już trzeci prezes Hawe w ciągu 6 miesięcy).

Paweł Sobków znany jest z tego, że jako prezes składywęgla.pl sp. z o.o. występował o oddalenie wniosku o upadłość spółki składywęgla.pl.

Puls Biznesu w artykule Puste SkładyWęgla.pl z 13-15 lutego 2015 r. napisał:

2 października do sądu trafił wniosek zarządu SkładówWęgla.pl o oddalenie wniosku o upadłość. Podpisał go prezes Paweł Sobków.”

Dalej przeczytamy, że:

„Paweł Sobków przekonywał sąd, że spółka jest w dobrej kondycji - jej wartość bilansowa to 64 mln zł, a jeszcze w październiku Eko Energia ze Szczecina, największy z ujawnionych wierzycieli, ma skonwertować 8 mln zł długu na akcje. Jednocześnie kwestionował też samą wierzytelność GGWA, sugerując, że SkładyWęgla.pl wypowiedziały jej umowę.

Zgoła odmienną ocenę kondycji dystrybutora węgla miał sądowy nadzorca. W sprawozdaniu z 14 października informował sąd, że „istnieje duże prawdopodobieństwo dokonywania części operacji tylko papierowo", wskazując m.in. na umowy o świadczenie pracy z MM Work Service czy korygowania faktur zakupu i sprzedaży węgla. Jednocześnie alarmował sąd, że zarząd koryguje bilanse, pojawiają się noty obciążeniowe i faktury, więc nie może „jednoznacznie ocenić sytuacji gospodarczej spółki". Poinformował także sąd, że nie może skontaktować się z GGWA i nie jest w stanie zweryfikować umowy, a tym samym ustalić, czy kwota, której domaga się we wniosku o upadłość, rzeczywiście jej się należy. Oszacował majątek spółki na 7,716 mln zł, a wierzytelności na 10,11 mln zł. Tym samym uznał, że wniosek o upadłość jest zasadny, bo spółka nie reguluje zobowiązań terminowo, a długi przekraczają 10 proc. sumy bilansowej.”

W dniu 2 lutego 2015 r. sąd ogłosił upadłość likwidacyjną składywęgla.pl sp. z o.o.

 

--- powrót do strony głównej ---  

PolandSecurities.com

 

 

 
   

 ,