W irackim zwierciadle

Polonia zmienia Polskę

Czy kraj ogarnięty plagą korupcji może samemu się z niej wyzwolić?

Gdy organy państwa mające zwalczać korupcję są skorumpowane to w jaki sposób można przerwać zaklęty krąg. Pozostają wolne media, o ile są one rzeczywiście wolne od patologii, którą mają piętnować.

Korupcja ma to do siebie, że rozprzestrzenia się wszędzie tam gdzie jej wpływy mogą okazać się skuteczne. Media są więc jak najbardziej podatne na korupcję. Kupowanie mediów to zarówno zmowa z właścicielami tytułów prasowych, stacji telewizyjnych i radiowych, jak i korumpowanie poszczególnych dziennikarzy.

Załóżmy, że jest taki kraj gdzie prezydent i jego otoczenie realizują swoje prywatne interesy wykorzystując do tego skorumpowany aparat państwowy. Im stawka w grze jest wyższa tym łatwiej owej grupie pozyskać "niezależne media". Niektórych tytułów nie muszą pozyskiwać, gdyż te od zawsze wspierają gabinet prezydenta. Niektórzy redaktorzy naczelni, w tym redaktor najpoczytniejszej gazety, uważani są za dobrych znajomych prezydenta i jego ekipy politycznej. Jeżeli pieniądze z "przychylnej" prezydentowi prywatyzacji liczone są w miliardach dolarów to nie trudno w skorumpowanym kraju przeprowadzić taką operację, w tym za przyzwoleniem mediów."

Media w istocie nie są wolne. W kraju o nadal znaczącym udziale gospodarki państwowej media uzależnione są od wpływów z reklamy. Państwowe przedsiębiorstwa mają to do siebie, iż potrafią wydać, w tym na zawołanie, kwoty, które decydują o istnieniu lub nieistnieniu danych stacji telewizyjnych, radiowych, tytułów prasowych. Przełożenie władzy politycznej na władzę gospodarczą, więcej na władzę nad opinią publiczną jest możliwe gdy spełnione są dwa warunki: znaczący udział gospodarki państwowej oraz skorumpowany aparat państwowy. Jak jest w Polsce.....?

Irak a sprawa polska

Światowa opinia zainteresowana jest tym co dzieje się w Iraku. Polska również stała się uczestnikiem wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Czego świat się jeszcze nie dowiedział?

W przetargu na uzbrojenie armii irackiej startowała firma Ostrowski Arms. Ta kilku osobowa firma, bez zezwoleń na handel bronią, wygrała (później zakwestionowany) przetarg!

Przedmowę do książki wydanej przez wcześniej nikomu nieznanego właściciela Ostrowski Arms (książki na temat kalendarium wyboru samolotu wielozadaniowego F-16 dla polskiej armii) napisał ....Aleksander Kwaśniewski (prezydent Polski).

Z jednej strony mamy ofiarne zaangażowanie Polski w konflikt iracki, z drugiej bardzo dziwne związki prezydenta z uczestnikiem przetargu na uzbrojenie armii irackiej. Prezydent pisze przedmowę do książki wydanej przez właściciela Ostrowski Arms, który został oskarżony o handel bronią bez wymaganych zezwoleń.

Inny przetarg w Iraku - na wybór konsorcjum zarządzające Irackim Bankiem Handlowym wygrywa między innymi niewielki bank z Polski: Bank Millennium, bank którego członkiem rady nadzorczej był Marek Belka - obecny Premier Polski desygnowany na stanowisko przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. W trakcie odbywania się przetargu Marek Belka był szefem Międzynarodowego Komitetu Koordynacyjnego w Iraku. Jak się okazuje również w przetargu na wybór konsorcjum zarządzające Irackim Bankiem Handlowym nie wszystko było w porządku [w załączeniu linki do artykułów].

Z relacji Marka Belki - w formie odpowiedzi na pytania zadane w polskim parlamencie - na temat jego działalności w Iraku wynika, że osoby spoza komisji przetargowej (właśnie Marek Belka) wiedziały kto jak głosował podczas przetargu. Taka sytuacja jest wysoce patologiczna i najpewniej niezgodna z procedura przetargową. Wiedza o tym kto jak głosował podczas przetargu to zaproszenie do korupcji.

Co Polonia może zrobić dla Polski?

Przetarg na uzbrojenie armii irackiej, jak i na wybór konsorcjum zarządzającym Irackim Bankiem Handlowym miały patologiczny przebieg. Zagraniczne media i politycy zainteresowani są wydarzeniami w Iraku. Nagłośnienie patologii na płaszczyźnie ekonomicznego zaangażowania koalicji w Iraku to jest temat do eksploracji.

Z jednej strony szczytne idee, z drugiej strony rzeczywistość odsłaniająca prywatne interesy osób z kręgu władzy koalicji. Dla zagranicznej opinii kontakty prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego z oskarżonym o handel bronią uczestnikiem przetargu będą jednoznaczne.

Patologiczny przetarg na wybór konsorcjum bankowego, gdzie wygrywa Bank Millennium którego członkiem rady nadzorczej był Marek Belka (i zarazem szef Międzynarodowego Komitetu Koordynacyjnego w Iraku w czasie trwania przetargu!), a Aleksander Kwaśniewski posługuje się kartami kredytowymi właśnie Banku Millennium, to historia z posępnej bajki. Czy za taką wolność Iraku giną żołnierze koalicji?

Dzięki zaangażowaniu Polonii w upublicznienie informacji o szerokiej działalności prezydenta i premiera Polski można oczekiwać iż sprawa zostanie przybliżona także polskiej opinii publicznej. Taka kolej rzeczy, by zmienić coś w danym kraju czasami potrzeba zaangażowania wykraczającego poza jego granice. Polonia może wykorzystać zainteresowanie opinii światowej konfliktem w Iraku i odsłonić kulisy władzy w skorumpowanym kraju.

jaroslaw.suplacz@polandsecurities.com

Źródła:

Irackie Przetargi http://www.polandsecurities.com/irackieprzetargi

Milenijny rząd czyli PZU zmienia właściciela http://www.polandsecurities.com/milenijnyrzad

Ostatnia Belka ratunku Wprost

 


About the author:
http://www.polandsecurities.com/jsvitae.html