PolandSecurities.com

 

 
 

 

HAWE przedstawia informację...

Hawe SA poinformowała rynek o umowie z Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o. (dostawca urządzeń sieciowych)

Jak czytamy w raporcie bieżącym:

Przedmiotem Umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy stronami w zakresie rozwoju szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej na terenie Województwa Mazowieckiego w ramach Projektu Internet dla Mazowsza ("IDM"). Umowa przewiduje powołanie nowego podmiotu, poprzez który strony Umowy będą realizować współpracę związaną z projektowaniem oraz budową sieci szerokopasmowej w modelu DBO ("Design, Build and Operate") lub DBOT ("Design, Build, Operate and Transfer"). Dalej mamy opisany projekt Internet dla Mazowsza.

Po przeczytaniu komunikatu przychodzi na myśl, że Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o. nie powinna mieć nic przeciwko tego typu umowie, gdzie w ramach określonych zasad współpracy przewiduje się powołanie spółki, skoro Alcatel-Lucent ewentualnie będzie mógł dostarczyć swoje urządzenia sieciowe o ile ewentualnie zostaną pozyskane zlecenia czy podzlecenia.

Spółka Hawe poinformowała rynek o takiej to właśnie znaczącej umowie.

Dalszy ciąg niebagatelnej informacji jest równie interesujący.

W ramach Projektu Internet dla Mazowsza zostanie wybudowanych ponad 3.640 km sieci światłowodowej. Wartość całego projektu to ponad 493 mln zł (85% wartości projektu stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej). Zawarcie przedmiotowej Umowy przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności na rynku telekomunikacyjnym i do poprawy oferty dostępu do szerokopasmowego internetu na obszarach Województwa Mazowieckiego, a tym samym do likwidacji zjawiska wykluczenia cyfrowego, przy poszanowaniu obowiązujących zasad pomocy publicznej oraz ochrony równowagi konkurencyjnej.

Nie bardzo rozumiemy zdanie: Zawarcie przedmiotowej Umowy przyczyni się do...

Naszym zdaniem to "Projekt Internet dla Mazowsza" może przyczynić się do...  i tu cele programu.

Kto i w ramach jakich umów otrzyma zlecenia to jakby zupełnie inna sprawa. Z punktu widzenia akcjonariuszy Hawe dużo ważniejsza będzie dopiero informacja o ewentualnym zleceniu otrzymanym w ramach realizacji programu, informacja o rentowności i wartości takiego zlecenia na konkurencyjnym rynku projektowania oraz budowy sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu.

 

Dla porównania, TK TELEKOM zleca budowy odcinków sieci światłowodowej, spółka Nanotel informowała ostatnio o podpisanych umowach:

  Linia światłowodowa w relacji Legnica-Węgliniec - raport bieżący czerwca 2012 r.

  Linia światłowodowej w relacji Wrocław-Kłodzko - raport bieżący z lipca 2012 r.

  Linia światłowodowa w relacji Kłodzko-Wałbrzych - raport bieżący z lipca 2012 r.

Interesującą informacją ze strony Hawe byłaby wiadomość na temat obecnie realizowanych sieci światłowodowych, np. ile kilometrów sieci światłowodowej własnej lub na zlecenia ułożyła spółka Hawe w pierwszym półroczu 2012, całkiem możliwe że poznamy taką informację z raportu okresowego.

Przywołany Projekt Internetu dla Mazowsza przyniósł być może inną ważniejszą informacje dla akcjonariuszy Hawe. Na stronie Idea Projektu przeczytamy:

Wybudowana sieć szerokopasmowa będzie udostępniana operatorom „ostatniej mili” na komercyjnych warunkach, co przyniesie zwrot z zainwestowanego kapitału.

Informacja ta potwierdza przywołane wcześniej przez nas argumenty dotyczące prywatyzacji TK TELEKOM:

Przede wszystkim na biznes tranzytowego przesyłu danych wpłynie rozwój lokalnych sieci światłowodowych, który popsuje biznes tzw. sieciom szkieletowym. Natura Internetu to sieć i nie ma w przesyle danych specjalnej korzyści z autostrady, porównanie do sieci dróg jest niewłaściwe, sygnał biegnie tak samo szybko pajęczyną jak i autostradą – siecią szkieletową, w obu przypadkach dla Internetu ograniczenie prędkości to ok. 300 tys. km/s. Nadwyżka pojemności w lokalnych sieciach światłowodowych przesunie ruch tranzytowy w ich kierunku.”

źródło: Co oferuje TK TELEKOM? html

--- powrót do strony głównej ---

PolandSecurities.com

 

 
   

 ,