PolandSecurities

Jak PKO BP zaprzepaścił szanse rozwoju

Na wstępie nieco humorystycznie, w money.pl ukazał się artykuł mówiący o PKO BP, pt.: „Pokonali nie tylko Deutsche Bank. Największy polski bank z rekordowymi wzrostami”.

Link do artykułu w money.pl

Zabrakło tylko podpisu: „To pisałem ja Jarząbek, Panie Prezesie”

Pokonanie Deutsche Bank, jednej z najbardziej przecenionych dużych spółek europejskich na przestrzeni ostatnich 15 lat to ciekawy wyznacznik. To porównywanie się do jednego z najgorzej radzących sobie podmiotów finansowych na rynku.

To, że PKO BP wyprzedził Deutsche Bank (DB) to „zasługa” samego DB, który spadł w rankingach „na łeb na szyję”. Wystarczy spojrzeć na wykres kursu DB.


Stooq.pl

W dalszej części artykułu mamy twierdzenia:

„W ciągu ostatnich dziesięciu lat, w czasie kiedy cały sektor zwiększył aktywa o 180 proc., PKO Bank Polski zwiększył skalę działalności aż o 240 proc.”

Autor jedynie zapomniał dodać, o ile wzrosły aktywa PKO BP poprzez zakup Nordea Bank Polska w 2014 r. 

Gdyby nie zakup Nordea Bank Polska wycena PKO BP byłaby o wiele wyższa od obecnej. W artykule nie pojawia się wyraz „frankowe” w jakiejkolwiek odmianie ani wyraz „Nordea”.

Jak PKO BP zaprzepaścił szanse rozwoju najlepiej widać porównując 10-letni wykres PKO z węgierskim OTP (Krajowa Kasa Oszczędności) – który na Węgrzech jest odpowiednikiem polskiego PKO.


Stooq.pl

Jeszcze gorzej wygląda porównanie kursów z ostatnich 5 lat, czyli z uwzględnieniem przejęcia Nordea Bank Polska przez PKO BP w 2014 roku.


Stooq.pl

Warto zwrócić uwagę, że na początku 2015 r. miał miejsce wzrost wartości CHF. Od tego momentu widzimy jak rynek negatywnie zaczął oceniać PKO BP.

W ciągu ostatnich pięciu lat kurs węgierskiego OTP wzrósł ponad 300%, natomiast kurs PKO BP jest na tym samym poziomie co 5 lat temu…

Wykres pokazuje jak PKO BP zaprzepaścił szanse rozwoju. PKO BP i węgierski OTP mają podobną kapitalizację. Jeszcze 5 miesięcy temu PKO BP miał kapitalizacje wyższą o ok. 10%, obecnie (11 grudnia 2019) to OTP ma kapitalizacje wyższą i to o ponad 20%). Dynamika ta mówi o „osiągnięciach” zarządu PKO BP pod prezesurą Zbigniewa Jagiełły.

Węgry są krajem liczącym niecałe 10 mln mieszkańców, Polska jest krajem mającym prawie 40 mln ludności, PKB przypadający na osobę jest niemal identyczny (ok. 16 tys. USD). To dopiero jest właściwe ujęcie z którego widać jak OTP mocno wyprzedził PKO BP. 

W dużej mierze to zakup Nordea Bank Polska przez PKO BP pod zarządem Zbigniewa Jagiełły zaprzepaścił szanse rozwoju banku. W czyim interesie był zakup Nordea Bank Polska przez PKO BP? Oczywiście w interesie sprzedającego ale także w interesie innych polskich banków, osłabienie PKO BP dało innym bankom lepsze możliwości działania, zyskały też pewnego rodzaju polisę ubezpieczeniową (która okazała się złudna), że nie same jadą na frankowym wózku, jak Millennium, mBank, Getin czy BZ WBK (Santander). Trop kto zyskał, kto stracił powinien być pomocny przy ustaleniu osób odpowiedzialnych za jedną z najgorszych transakcji w historii polskiej bankowości.   

 

Jarosław Supłacz

 

Informacja:

Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin otrzymał powyższy materiał w 2020 r., razem z innymi  materiałami na temat PKO BP.