PolandSecurities.com

 

 
 

 

Sprawozdanie śródroczne'15 Hawe

Kapitały własne grupy Hawe maleją

...nie tylko przez stratę netto za I półrocze 2015

 

Grupa Hawe w sprawozdaniu śródrocznym za I półrocze 2015 zmniejszyła kapitały własne pozawynikowo.

Proszę zobaczyć ile wynosiły kapitały własne na dzień 31 grudnia 2014 r. w raporcie rocznym (sprawozdanie opublikowane 21 marca 2015 r.),
a ile wynosi ta sama pozycja (czyli też na dzień 31 grudnia 2014 r.) w raporcie śródrocznym...

W sprawozdaniu rocznym za 2014 r. (z 21 marca 2015 r.) kapitały własne na koniec okresu tj. na dzień  31.12.2014 r. wynosiły 375 506 tys zł.

W sprawozdaniu za I półrocze 2015 r. (z 31 sierpnia 2015 r.) kapitały własne na początek okresu tj na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 365 886 tys zł. 

Okazuje się, że kolejne sprawozdanie pokazuje na ten sam dzień niższą wartości kapitałów własnych.

W dalszej części raportu śródrocznego (nota 15 na str. 31) pojawia się zmodyfikowany wstecznie bilans (jest tam podane, że pozycje zostały przekształcone).
Jednak na pierwszych stronach raportu (str. 5-9) nie jest nigdzie podane, że mamy do czynienia z danymi przekształconymi.

Hawe najpierw księgowało przyszłe wpływy z kilku, a może i kilkunastu przyszłych lat, powodując generowanie zysku netto i kapitałów własnych poprzez olbrzymie pozycje w należnościach, a teraz co robi Hawe – próbuje pozawynikowo zmniejszać wartość aktywów!

Zarząd Hawe twierdzi, że zawarł coś w rodzaju aneksu do umowy (zmiana warunków umowy o dzierżawę z jednym z operatorów) i koryguje sobie kapitał własny poza wynikiem finansowym.
Mamy do czynienia z konkretnym zdarzeniem gospodarczym, umowa pomiędzy stronami przestaje obowiązywać i jest nowa umowa. Wydaje się, że jest to zdarzenie, które powinno jak najbardziej przekładać się na wynik finansowy za obecny okres.

Równie ciekawe jest jak HAWE „skorygowało” sprawozdanie na dzień 30 czerwca 2014 r. tworząc sprawozdanie „przekształcone”

Proszę zobaczyć sprawozdanie okresowe - link:
PRZEKSZTAŁCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU str. 32
PRZEKSZTAŁCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA I PÓŁROCZE 2014 ROKU (bilans) str. 33

Zysk netto za I półrocze 2014 nie uległ zmianie „po przekształceniu” i wynosi 17 755 tys. PLN. (str. 32)
Natomiast w bilansie kapitały własne maleją „po przekształceniu” o 9 620 tys. PLN. (str. 33)

Czyżby to miało znaczyć, że Hawe ujęło utratę kapitałów własnych w wyniku finansowym „gdzieś w przeszłości”?

To zarząd Hawe chce nam powiedzieć, że teraz mamy porównywać wyniki w ten sposób, że musimy np. kilka lat wstecz pomniejszyć wynik o 9 mln i będziemy analizować trendy :)
Bo kilka lat później (w roku pańskim 2015) miała miejsce nowa umowa :)

...ba ale my nawet nie wiemy w którym roku (lub latach) mielibyśmy ująć te 9 mln z wyniku :)

 

___________

Dziękujemy za email od naszego stałego Czytelnika, pozwoliliśmy sobie go powyżej wykorzystać.
 

--- powrót do strony głównej ---

PolandSecurities.com

 

 

 
   

 ,