Komunikat Hoop przytoczony przez Reuters’a brzmi:

04.08.2003 14:09, Reuters

(Reuters) - CA IB Securities poinformowało w poniedziałkowym komunikacie, że w transzy detalicznej sprzedano 166.325 akcji Hoop SA. Stopa redukcji złożonych zleceń wyniosła 50 procent. Hoop informował wcześniej, że w transzy detalicznej zaoferuje 150.000 akcji serii D. Jeżeli popyt byłby większy, wówczas transza ta mogła być zwiększona do maksymalnie 300.000 sztuk. Cena oferowanych akcji wynosiła 21 złotych.

Jak to jest z tymi redukcjami?

Główni akcjonariusze Hoop zamierzali sprzedać do 300.000 akcji serii D [pierwotnie (czyli dwa tygodnie wcześniej) było to nawet 1,5 mln akcji serii D].

Złożono zapisy na ponad 300.000 akcji, a główni akcjonariusze sprzedali nieco ponad 150.000 akcji. Wygląda na to, iż główni akcjonariusze byli niezdecydowani ile akcji zamierzają sprzedać. Osoba nieprzychylna mogłaby nawet twierdzić, iż zapisy na akcje serii D złożyli specyficzni inwestorzy, którzy intuicyjnie wiedzieli, że nabędą zaledwie połowę akcji na które złożą zapisy. Redukcja zapisów (odłożony popyt) to brzmi dobrze, tylko nie koresponduje z zamiarem sprzedaży do 300.000 akcji (nie wspominając o 1,5 mln akcji). Oczywiście powyższy pogląd należy uznać za nieprzychylny, natomiast przychylna opinia zwracałaby uwagę, iż główni akcjonariusze ostatecznie zdecydowali się sprzedać 150.000 akcji a nie 300.000 ze względu na zbyt niska cenę - 21 zł.