Wierzyciele po niemalże roku oczekiwania doczekali się rejestracji akcji w ramach układu przewidującego konwersję zredukowanych wierzytelności na akcje.

 

17:03 28.12.2006
MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA podwyższenie kapitału zakładowego
 
Raport bieżący 127/2006 Na podstawie § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. (Emitent,) informuje, że w dniu 28 grudnia 2006 r. do siedziby Emitenta wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21 grudnia 2006 r. dotyczące rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 77.751.172 zł z tytułu konwersji wierzytelności układowych na akcje Emitenta VII emisji serii A.

Przed rejestracją kapitał zakładowy Emitenta wynosił 20.326.660 zł. Po dokonanej rejestracji podwyższony kapitał zakładowy Emitenta wynosi 98.077.832 zł i dzieli się na 98.077.832 akcji na okaziciela uprawniających do wykonywania 98.077.832 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

 

17:04 02.01.2007
MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
 
Raport bieżący 1/2007

Na podstawie § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. (Emitent,) informuje, że w dniu 02 stycznia 2007 r. do siedziby Emitenta wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29 grudnia 2006 r. dotyczące rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 30.489.990 zł z tytułu VII emisji akcji serii C. Przed rejestracją kapitał zakładowy Emitenta wynosił 98.077.832 zł. Po dokonanej rejestracji podwyższony kapitał zakładowy Emitenta wynosi 128.567.822 zł i dzieli się na 128.567.822 akcje na okaziciela uprawniających do wykonywania 128.567.822 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.