Dwa pytania do Prezesa Mostostal Zabrze


 

Mostostal Zabrze nadzwyczaj skromnie informuje o sporach dotyczących ZPK i ZTS.
W obu przypadkach można spodziewać się wkrótce rozstrzygnięć.

  1. Czy w ZTS już został ustanowiony kurator sądowy dla spółki w sprawie o ustalenie własności udziałów?

  2. Czy prawdą jest, że członkowie byłego zarządu ZPK zostali przez sąd przywróceni do pracy?

W związku z nadzwyczajną sytuacją w Mostostal Zabrze – odwołaniem 22 lutego 2007 Prezesa zarządu Adama Konopki i Wiceprezesa Jarosława Grabca powstaje pytanie o przyczynę uzasadniającą decyzję rady nadzorczej.

Kilka godzin przed odwołaniem Prezes spółki na konferencji prasowej przedstawiał ambitne plany i zapowiedzi poprawy wyników, etc. – zapewne jeszcze nie wiedział, że za chwilę już nie będzie prezesem…

Zarząd, który wyprowadził spółkę z upadłości zostaje w trybie pilnym odwołany, natomiast ze strony rady nadzorczej brak jakiegokolwiek uzasadnienia. Odwołani w niejasnej atmosferze Prezes i Wiceprezes spółki mogą dołączyć do długiej listy osób/firm, które są skonfliktowane z przewodniczącym rady nadzorczej lub spółką. Byli Prezesi z "dnia na dzień", a właściwie z "godziny na godzinę"  nie mają wstępu do siedziby Spółki.

Odwołane osoby są/będą świadkami w sprawach dotyczących Mostostal Zabrze, toczących się przed wieloma sądami i prokuraturami. Tym bardziej akcjonariusze chcieliby poznać motywy dymisji, dobrze byłoby gdyby przewodniczący rady nadzorczej i główny akcjonariusz Mostostal Zabrze Zbigniew Opach wyjaśnił kolejne konflikty.
Akcjonariusze czekają co pan Zbigniew Opach powie tym razem.