PolandSecurities.com

 

 
 

 

Planowany fundusz inwestycyjny

 

 

Wielu inwestorów, którzy wycofali pieniądze z niektórych funduszy TFI lub planują taką operację zadawało nam pytanie o polecany przez nas fundusz bądź czy prowadzimy własny fundusz lub private equity w który można zainwestować.

Nic nie rekomendujemy, najzwyczajniej nie znamy strategii ani umiejętności osób utożsamianych z działającymi na rynku funduszami, nigdy specjalnie się temu nie przyglądaliśmy.

Znamy natomiast osoby, które także z nami współpracują, mające zamiar powołać fundusz. 

Poniżej koncepcja inicjatorów funduszu:

I. Inwestycje fundamentalne, gdzie wybieramy spółki, które naszym zdaniem będą zachowywały się znacznie lepiej lub znacznie gorzej od indeksu. W tym drugim przypadku zawierane byłyby pozycje krótkiej sprzedaży lub sprzedaż kontraktów na akcje.

Cechą inwestycji  fundamentalnych byłyby pozycje odwrotne na indeksach, założeniem jest aby niezależnie od koniunktury inwestycje przynosiły dochód, w wyniku właściwej selekcji spółek. Przewidywana koniunktura także miałaby znaczenie przy zajmowaniu pozycji, m.in. przy wyborze odpowiednich "par inwestycji", ale także jako wyraz fundamentalnych oczekiwań wobec zmian indeksów.

II. Inwestycje techniczne, kierujemy się kilkoma zasadami analizy technicznej, które się uzupełniają i sprawdzają, w tym segmencie zakładamy powtarzalność wyników, szacujemy, że potrafimy osiągać stałe zyski na poziomie 2-4 proc. miesięcznie przy stosunkowo niskim poziomie ryzyka.

Osoby zainteresowane powołaniem funduszu nawiążą współpracę z krajowym TFI, który podjąłby się organizacji funduszu lub z firmą prawniczą, która zakładała krajowy lub zagraniczny fundusz inwestycyjny. Przewidywane wynagrodzenie na zasadzie success fee z opłaty za zarządzanie. Stała opłata za zarządzanie funduszem byłaby dochodem dla towarzystwa TFI lub firmy zakładającej krajowy lub zagraniczny fundusz. Informacje przekażemy inicjatorom funduszu, nasz adres email w zakładce Newsletter.

 

--- powrót do strony głównej ---

PolandSecurities.com

 

 

 
   

 ,