Jacek Socha zaprasza do współpracy

Alicję Kornasiewicz i CA IB Securities

Eureko i Bank Millennium w tej chwili na pełnych obrotach wcielają strategiczne plany public relations.

Realizowany jest cały scenariusz działań i przeróżnych prób oddziaływania – w czym Eureko było i jest bardzo sprawne i dało sobie na te próby trochę więcej czasu…

Prywatyzacja PZU to Golgota prywatyzacji majątku publicznego w Polsce. Próbuje się przejąć kontrolę nad publicznym majątkiem za ułamek wartości. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego w czym się uczestniczy. Jak 2000 lat temu, tak i teraz jest wielu faryzeuszy i Judaszy. To faryzeusze wydali wyrok, podobnie jest dzisiaj, próbują wskazać za słuszne to, co im przyniesie korzyść.

Udział w przestępczej prywatyzacji, zakulisowe bezprawne zobowiązania to nie jest droga do przejęcia PZU, lecz powinna to być droga do celi. Złodzieje noszą różne legitymacje i jak widać ich poplecznicy także reprezentują różne środowiska.

Minister Jacek Socha 3 stycznia 2005 zaprosił CA IB do złożenia ofert na doradztwo przy prywatyzacji PZU SA. Prezesem CA IB jest Alicja Kornasiewicz - wiceminister skarbu odpowiedzialny za sprzedaż akcji PZU w 1999 roku Eureko i Bankowi Millennium. Najważniejsza rzecz, mówiąc oględnie CA IB to bardzo kontrowersyjna organizacja. Przytaczam za raportem o PKO BP fragment odnoszący się do działalności CA IB. Całość dostępna na stronie http://raport.polandsecurities.com/pko-bp.pdf

Raport CA IB o PKO BP. Błąd w sztuce?

W ostatnich dniach CA IB wydał raport określający wartość PKO BP na 21,7 PLN. Każdy wie, że CA IB to „dziwny” bank, który wsławił się ofertami i wycenami HOOP S.A. i IMPEL S.A. We wspomnianych przypadkach, gdzie był oferentem znacznie przeszacował wartość obu spółek. Uwzględniając wzrost wartości indeksów przeszacował wartość o …200%, czyli aby wyceny CA IB były słuszne ceny akcji HOOP i IMPEL musiałyby wzrosnąć trzykrotnie! Więcej o CA IB można przeczytać w artykule Rzeczpospolitej:

http://polandsecurities.com/ca-ib.html

Tym razem, wydaje się, że CA IB znacznie nie doszacował wartości PKO BP – co pokazuje rynek. Błąd w sztuce? Osoby nieprzychylne CA IB twierdzą inaczej.

Ministerstwo Skarbu Państwa jest krytykowane za sposób przeprowadzenia prywatyzacji PKO BP. Uzasadnione stają się zarzuty sprzedania PKO BP po cenie znacznie niższej od tej którą minister skarbu mógł uzyskać. Co więcej minister skarbu przyznał się, iż o cenie decydowały „względy społeczne”. Szerzej o  prywatyzacji PKO BP:

http://polandsecurities.com/pko.htm   

Ministerstwo skarbu dało zarobić wielu drobnym ciułaczom. W rzeczywistości zarobili ci, którzy dysponują pewnymi zasobami pieniężnymi i ustawili się po deficytowy towar w kolejkach – w kolejkach gdzie przypomniano zasady list społecznych i reglamentacji „na kartki”. Stracili ci, którzy posiadali PKO BP, czyli całe społeczeństwo. To kosztem wszystkich zarobili „stacze” spod banku (nic im nie ujmując zachowywali się bardzo racjonalnie – „jak dają to brać”), biura maklerskie i banki na prowizjach od udzielanych pod spodziewane redukcje kredytów. Dobra zabawa za publiczne pieniądze… Sposób prywatyzacji PKO BP najlepiej oddaje jedno pytanie: Sabotaż czy Głupota?

…i pojawia się raport CA IB - będący po myśli ministerstwa skarbu - wyceniający akcje PKO BP na 21,7 PLN. Równocześnie CA IB Financial Advisors Sp. z o.o. oraz CA IB Securities S.A. zostają zaproszeni do złożenia ofert w trybie przetargu ograniczonego na wybór doradcy Ministra Skarbu Państwa przy prywatyzacji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Prezesem CA IB Financial Advisors jest pani Alicja Kornasiewicz, która już raz prywatyzowała PZU… Najwyraźniej razem z Sochą próbuje kontynuować „udaną” prywaty-zację.

W ostatnim czasie CA IB przeprowadziło bardzo korzystną (dla CA IB) transakcję z PZU. Według szacunkowej oceny analityków i doradców inwestycyjnych PZU S.A. straciło na tej operacji co najmniej 100 mln złotych. Rynek zaszokowała zaniżona wartość transakcji zakupu przez CA IB akcji trzech funduszy NFI. Więcej na temat transakcji PZU z CA IB można przeczytać w artykule Parkietu http://www.polandsecurities.com/raport/pzu W nagrodę CA IB zostaje zaproszone do złożenia ofert na doradztwo przy prywatyzacji PZU SA. To co robi MSP można by nazwać groteską, gdyby nie fakt, że za „dobrą zabawę” płaci całe społeczeństwo – w tym ludzie znacznie mniej zamożni niż pani Alicja czy pan Jacek. W sprawie transakcji z PZU pani Alicja i CA IB powinni dostać zaproszenie, lecz do prokuratury.

Środowisko giełdowe spotyka się z transakcjami, które powszechnie określa się jako przestępstwa białych kołnierzyków. Przy czym zdarzają się przestępstwa, które ze względu na sposób popełnienia można określić jako transakcje „na wyrwę”. Jak najbardziej uzasadniony jest zarzut takiego przestępstwa w odniesieniu do transakcji PZU z CA IB.

Najwyraźniej pani Alicja Kornasiewicz o kulisach transakcji z Eureko i próbie sprzedaży kontroli nad PZU za ułamek wartości, i wbrew procedurze przetargowej, powie więcej dopiero na Sądzie Ostatecznym.

Środowisko powinno jednak eliminować osoby z podejrzeniami przeprowadzenia transakcji na szkodę Skarbu Państwa, zwłaszcza gdy do wiarygodność danej osoby i zarządzanego przez nią podmiotu pojawiają się kolejne podejrzenia, a publiczne rekomendacje wydawane przez ów podmiot świadczą co najmniej o braku wiedzy na temat wyceny spółek.

Jacek Socha najwyraźniej próbuje kontynuować mega-deal Eureko, zaprasza panią Alicję do współpracy i oczywiście nie zauważa nic podejrzanego w transakcji CA IB z PZU (chyba, że zauważa, ale się jeszcze nie pochwalił wnioskami złożonymi do prokuratury).

 

Jarosław Supłacz