PolandSecurities.com

 

 
 

 

Rada Nadzorcza Hawe wytrwała do końca...

Po wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej HAWE panowie rezygnują :)

 

W dniu 2 września o godz. 17:03 spółka Hawe wydała raport bieżący informujący o tym, że zarząd powziął uchwałę w przedmiocie rozpoczęcia prac nad sporządzeniem wniosku o ogłoszenie upadłości Hawe SA z możliwością zawarcia układu.
l
ink: http://gpwinfostrefa.pl/espi/pl/reports/view/3,301499

Dwa dni później, 4 września, Hawe SA informuje, że zarząd powziął informację o złożeniu w dniu 1 września 2015 r. przez wierzyciela ADVISERS S.A. z siedzibą w Warszawie wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku spółki.
l
ink: http://gpwinfostrefa.pl/espi/pl/reports/view/3,301641

Kilka dni po tych wydarzeniach, w dniu 8 września, cała rada nadzorcza składa rezygnację. Panowie zabierają swoje zabawki i mówią akcjonariuszom, że co złego te nie my :)
l
inki: http://gpwinfostrefa.pl/espi/pl/reports/view/3,301795

        http://gpwinfostrefa.pl/espi/pl/reports/view/3,301854

Panowie z Rady Nadzorczej, co robiliście aby zapobiec sytuacji w jakiej jest HAWE?

Dla akcjonariuszy ważniejsza byłaby informacja jak panowie nadzorowali spółkę i jakie podejmowali działania. Rezygnacja członków rady nadzorczej po informacji o złożeniu wniosku o upadłość likwidacyjną akcjonariuszom Hawe niewiele daje.

Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych Mirosław Kachniewski udzielił w tej sprawie dziennikowi Parkiet komentarza:

Co dla spółki giełdowej oznacza brak rady? – Trudno odpowiedzieć, nie znając szczegółów. Co do zasady rada nadzorcza jest szczególnie istotna, jeśli sytuacja w spółce jest trudna. Mówiąc kolokwialnie: jeśli jest kłopot, to pomagamy, a nie uciekamy – mówi Mirosław Kachniewski, prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Z naszych informacji wynika, że dwóch członków rady nadzorczej, którzy złożyli rezygnację: Grzegorz Kuczyński i Łukasz Syldatk od lat reprezentowali spółki kojarzone z Markiem Falentą, występowali m.in. jako pełnomocnicy DM IDMSA.

Grzegorz Kuczyński już w 2007 roku występował jako pełnomocnik DM IDM SA.
W 2008 r. tworzył pozew o ochronę dóbr osobistych w imieniu DM IDM SA przeciwko spółce Sovereign Capital. Materiały z tej sprawy oraz interesujące linki otrzymaliśmy na email, artykuł opublikujemy za kilka dni.

 

--- powrót do strony głównej ---

PolandSecurities.com

 

 

 
   

 ,