PolandSecurities.com

 

 
 

 

Co oferuje TK TELEKOM?

Teza analizy:

TK TELEKOM byłby dobrą inwestycją gdyby zostały spełnione oba warunki równocześnie:

1. sprzedaż TK TELEKOM miałaby miejsce co najmniej 5 lat wcześniej
2. nie istniałyby regulacje antymonopolowe

Ad1.

Obecna infrastruktura szkieletowa do transmisji danych działa w ramach mocno konkurencyjnego rynku, a podmioty wyspecjalizowane w branży kontrolują koszty znacznie lepiej niż TK TELEKOM.
Równocześnie ma miejsce dalszy rozwój sieci światłowodowych wynikający nie tyle z braku przepustowości dotychczasowych sieci szkieletowych ale z przyłączania coraz to mniejszych lokalizacji wiązkami światłowodowymi.

Konkurencja w przesyle danych będzie w możliwej do prognozowania perspektywie stale rosła, sygnał światłowodowy można przesyłać po bardzo różnych drogach i nie ma większego znaczenia czy będzie to najkrótsza droga łącząca dwa punkty wynosząca 200 km, czy inna droga wynosząca 300 km, czy 400 km. Te uwarunkowania plus rozwój sieci wpłyną na drastyczny spadek cen za przesył danych. Przesył danych będzie przez wielu operatorów traktowany jako usługa dodana do transmisji na konkretnej linii wybudowanej dla potrzeb lokalnych.

Ad 2.

Przyjmując, że lokalnie nadal istnieje w niektórych miejscach tylko jeden operator dający hurtowy dostęp do Internetu, np. TK TELEKOM to w takim przypadku zastosowanie ma prawo antymonopolowe. Z uwagi na dużą porównywalność cen na daną usługę taki operator wcale nie jest na uprzywilejowanej pozycji. Poza tym sytuacja jednego podmiotu oferującego sieć szkieletową to rzadkość, a w perspektywie rzecz zupełnie marginalna.

Natomiast inny aspekt świadczenia usług przez TK TELEKOM może podlegać regulacjom antymonopolowym – z uwagi na potencjalnie niższe koszty dzierżawy nieruchomości (służebności przesyłu) teoretycznie spółka mogłaby świadczyć usługę taniej.
Jednak w takim przypadku konkurencyjni operatorzy mają prawo wystąpić do UOKiK o zbadanie okoliczności w jakich funkcjonuje TK TELEKOM, w szczególności konkurencyjni operatorzy mogą uzyskać taki sam koszt dzierżawy dla położenia własnej sieci w pasie torowiska lub uzyskać do już ułożonych światłowodów dostęp uwzględniający koszty dzierżawy ponoszone przez TK TELEKOM. Ponieważ TK TELEKOM ma wysokie koszty wynikające chociażby z przerostu zatrudnienia to prawo do położenia własnej sieci przez konkurenta wzdłuż torowiska oznacza, że TK TELEKOM zamiast czerpać korzyści z renty monopolowej może być znacznie mniej efektywny od konkurenta.
Podobnie sytuacja wyglądałaby przy kalkulacji kosztów gdy TK TELEKOM zostanie zmuszony prawem antymonopolowym do udostępnienia łącza konkurencyjnemu operatorowi.

TK TELEKOM poza przerostem zatrudnienia charakteryzuje specyfika sieci – główne szlaki gdzie w większości już jest duży wybór wśród operatorów, do tego eksploatacja może być trudniejsza niż innych sieci – dostęp do sieci w przypadku awarii wymaga uzgodnień z liniami kolejowymi, sama sieć narażona na wibracje powoduje pęknięcia światłowodów, dochodzi jeszcze podłoże – twarde i ostre kruszywa oraz zanieczyszczenia chemiczne, głównie ropopochodnymi z eksploatacji kolei.

Firmy, które oparły swoją ofertę na liniach TK TELEOM mogą być zainteresowane zakupem spółki, co właściwie dotyczy GTS. Dla GTS przejęcie firmy przez konkurencyjnego operatora może oznaczać problem z własną ofertą po zakończeniu umów dzierżawy. GTS mógłby wpaść w okres kilku-kilkunastu miesięcy dziur we własnej sieci, którą musiałby łatać umowami ze swoimi konkurentami lub szybką budową brakujących linii. Dla GTS znaczenie ma ciągłość usług – to jest marka, jednak na pewno mają plany rezerwowe. W tej branży znaczenie mają koszty dlatego awaryjny plan to zapewne budowa niezbędnych odcinków i współpraca z lokalnymi operatorami – takie rozwiązanie jest korzystne dla GTS bo budując nawet krótkie odcinki zapewniają sobie tani przesył u lokalnych dostawców, którzy z kolei korzystają z ich sieci, a w perspektywie GTS może uczestniczyć z położoną siecią w projektach samorządowych sieci szkieletowych – natura sieci światłowodowej, czyli wiele wiązek w jednym kablu, a przy tym możliwość wpuszczania kilku kabli powoduje, że dana sieć może uczestniczyć w wielu projektach.

Przede wszystkim na biznes tranzytowego przesyłu danych wpłynie rozwój lokalnych sieci światłowodowych, który popsuje biznes tzw. sieciom szkieletowym. Natura Internetu to sieć i nie ma w przesyle danych specjalnej korzyści z autostrady, porównanie do sieci dróg jest niewłaściwe, sygnał biegnie tak samo szybko pajęczyną jak i autostradą – siecią szkieletową, w obu przypadkach dla Internetu ograniczenie prędkości to ok. 200 tys. km/s (prędkość światła we włóknie szklanym). Nadwyżka pojemności w lokalnych sieciach światłowodowych przesunie ruch tranzytowy w ich kierunku.

Może się okazać, że wejście w TK TELEKOM to worek bez dna związany z restrukturyzacją spółki, której udział w rynku przesyłu danych będzie maleć. Dlatego uważamy, że znacznie lepiej jest korzystać z fragmentów sieci TK TELEKOM niż inwestować w sieci pod szyldem TK TELEKOM.
Oczywiście każda inwestycja ma swoją cenę (wartość), jednak uważamy, że jest ona niższa od optymistycznych szacunków jakie pojawiały się w mediach. Z uwagi na wykorzystywanie przez GTS sieci TK TELEKOM ten podmiot wydaje się, że może zaproponować najwyższą cenę za spółkę – także dlatego, że dla GTS nabycie sieci TK TELEKOM oznacza mniejsze ryzyko kanibalizacji własnej sieci, niż w przypadku nabycia spółki przez podmioty, które w mniejszym stopniu korzystają z sieci TK TELEKOM, a posiadają w danych kierunkach własne kable.

Inne czynniki wpływające na wycenę TK TELEKOM to rozwój nie tylko lokalnych sieci światłowodowych ale także nowe możliwości przesyłu danych sieciami światłowodowymi biegnącymi wzdłuż autostrad i dróg ekspresowych. W perspektywie należy oczekiwać wzrostu wykorzystania innych naturalnych możliwości ułożenia kabli światłowodowych głównie w sieciach przesyłu gazu i sieciach energetycznych. Dla tych podmiotów udostępnienie własnej infrastruktury dla potrzeb sieci światłowodowych to dodatkowa usługa wykorzystująca już istniejącą infrastrukturę.
Do sieci szkieletowych można także zaliczyć światłowody w wielkomiejskich sieciach ciepłowniczych, które pokrywają się z dużym ruchem generowanym w sieci Internetowej, w tym bezprzewodowej, także z uwagi na obszar jaki takie sieci pokrywają są one jak najbardziej predestynowanymi sieciami szkieletowymi do przesyłu danych.
Na temat przetargu na TK TELEKOM można także przeczytać w artykule:
Czy Solorz jest zainteresowany zakupem TK TELEKOM?
na www.polandsecurities.com

 

PolandSecurities.com

 

 
   

 ,