PolandSecurities.com

 

 
 

 

DM IDM SA - Zabezpieczenie powództwa w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje

Czym wykazało się Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII)…?

W dniu 25 października 2012 r. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia wobec Domu Maklerskiego IDM SA uznając za uprawdopodobnione zarzuty wnioskodawcy.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie [link PDF]

Osoba prywatna potrafiła zrobić to co było wolą wielu akcjonariuszy DM IDM SA. Co natomiast zrobiło Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych? Jak wiemy SII zbierało pełnomocnictwa od akcjonariuszy IDMSA do reprezentowania ich interesów na walnym zgromadzeniu DM IDM SA. Z informacji medialnych wynika, że SII złożyło pozew w związku z …emisją menadżerską. W porównaniu do emisji obligacji zamiennych na akcje emisja menadżerska to zaledwie kwiatek do kożucha, rzecz ciekawa ale mająca dużo mniejsze znaczenie z punktu widzenia akcjonariuszy DM IDM SA.

To emisja obligacji zamiennych na akcje ma dla akcjonariuszy IDMSA podstawowe znaczenie! To ona rozwadniałaby kapitał dotychczasowych akcjonariuszy wyłączonych z prawa poboru przy obejmowaniu obligacji zamiennych na akcje.

Jak wiele osób zauważyło, w ostatnich dniach mieliśmy w mediach kilka artykułów o tym jak to DM IDM SA pozyskał kapitał z emisji obligacji i teraz to już będzie konserwatywnie inwestował, itp., itd. Dodatkowo pojawiły się wykupione reklamy w dzienniku Parkiet.

Powód składający wniosek o zabezpieczenie roszczenia przesłał jednemu z naszych czytelników wiadomość, w której podał, że DM IDM SA zapoznał się z aktami w sądzie już następnego dnia po wydaniu postanowienia o zabezpieczeniu powództwa czyli 26 października 2012 r.:
„IDMSA sprawdzał akta w sądzie i wiedział o tym zabezpieczeniu już 26 października.”

DM IDM SA w raporcie bieżącym podał natomiast, że o postanowieniu Sądu dowiedział się dopiero 15 listopada 2012 r.  Interesujące jest, że korespondencja z postanowieniem Sądu Okręgowego w Krakowie o zabezpieczeniu powództwa tak długo szła do adresata w Krakowie. Wszystko wskazuje na to, że awizowane pismo długo leżało na poczcie zanim DM IDM SA pismo odebrał.

Jeśli jest to prawda, że DM IDM SA sprawdzał akta w sądzie i wiedział o zabezpieczeniu już 26 października to tłumaczyłoby zwłokę w odebraniu pisma na poczcie, szybkie przeprowadzenie emisji obligacji zamiennych na akcje oraz enuncjacje prasowe o emisji i wywiady z przedstawicielami DM IDM SA.

Rozmnożenie akcji
Jeśli wybrani inwestorzy mogą otrzymać akcje za ułamek wcześniejszej ceny rynkowej i to w ogromnej liczbie akcji w stosunku do akcji dotychczasowych pytaniem jest w jakim celu inni akcjonariusze (nie będący beneficjantami emisji) mieliby kupować akcje DM IDM SA?

Jeśli cena akcji IDMSA na przykład spadnie do 10 groszy to jest wielce prawdopodobne, że akcjonariusze DM IDM SA mogą przegłosować kolejną emisję obligacji zamiennych na akcje lub emisję akcji z wyłączeniem prawa poboru z ceną np. 5 groszy (w tym przypadku potrzebna byłaby jeszcze uchwała o zmianie ceny nominalnej akcji wynoszącej obecnie 10 gr).
Nas bardzo ciekawi jak potencjalni beneficjanci emisji wyobrażają sobie innych inwestorów i ich motywy przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Dlaczego inni inwestorzy mieliby powierzać swoje pieniądze spółce która może wydrukować kolejne akcje znacznie poniżej ostatnich notowań? Czy znajdzie się wielu takich inwestorów?

Kto nabył obligacje zamienne na akcje i za co?
Kto miał możliwość nabycia obligacji zamiennych na akcje, czy nie byli to m.in. wybrani dotychczasowi wierzyciele DM IDM SA? I czy płatność za obligacje nie polegała m.in. na konwersji zobowiązań?
Jeśli tak to czy rzeczywiście ci wierzyciele zrobili dobry interes? Jeśli nabyli akcje po 12 groszy i uda im się je sprzedać po 12 groszy to odzyskają dotychczasową wierzytelność. Tylko czy wyprodukowanie takiej liczby akcji daje szanse na pozbycie się ich w cenie 12 groszy?

Z perspektywy wierzyciela DM IDM SA ważna jest przede wszystkim możliwość spłaty przez spółkę zobowiązania. Jak ta perspektywa wygląda? Podpowiedzią powinny być ceny na rynku wtórnym wierzytelności. Dopiero znając cenę jaką uczestnicy rynku są skłonni zapłacić za długi DM IDM SA możemy poznać perspektywę w jakiej znaleźli się wierzyciele Domu Maklerskiego DM IDM SA. I ta perspektywa wyznacza ich potencjalny udział w emisji obligacji zamiennych na akcje, o ile rzeczywiście wybrani wierzyciele otrzymali taką specjalną propozycję.
Spółka powinna wyjaśnić komu zaproponowano objęcie obligacji zamiennych na akcje i dlaczego tym a nie innym osobom, w szczególności czy takiej propozycji nie otrzymali wybrani wierzyciele spółki.

Co zrobiło SII?
Pomińmy już DM IDM SA jako przedmiot zainteresowania, warto w oparciu o ten przykład zadać pytanie o kroki podejmowane przez Stowarzyszenie mające bronić praw inwestorów indywidualnych. Osoba prywatna uzyskała zabezpieczenie powództwa w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje.

Co uzyskało SII i inwestorzy którzy powierzyli swoje pełnomocnictwa Stowarzyszeniu?

 

--- powrót do strony głównej ---

PolandSecurities.com

 

 

 
   

 ,