PolandSecurities.com

 

 
 

 

Exodus inwestorów z funduszu Idea Obligacji

Aktywa funduszu Idea Obligacji Subfundusz (Idea Parasol FIO) zmalały w miesiącu sierpniu z 358 mln zł do 180,1 mln zł – wartość aktywów netto spadła w przybliżeniu o 50 proc. Miesiąc wcześniej aktywa zmalały z 489,5  mln do 358 mln zł. Mamy niewątpliwie do czynienia z exodusem inwestorów ze wspomnianego funduszu, podobnie jak wcześniej z funduszu Idea Premium SFIO, Idea Ochrony Kapitału (w likwidacji), czy także z funduszu Idea Akcji.

Fundusz Idea Obligacji jeszcze dwa miesiące temu (obok Idea Premium SFIO) dysponował znaczną wartością kilkuset milionów złotych aktywów. Zwracaliśmy uwagę od połowy lipca 2012 r. na ryzyko związane z inwestycją w jednostki funduszu Idea Obligacji, link poniżej (na stronie głównej link był stale przesuwany w górę z uwagi na wagę tematu dla inwestorów):

NEW    Kto ostrzeże klientów Idea Obligacji Subfundusz?  html

Wcześniej zwróciliśmy uwagę na ryzyko związane z płynnością funduszu Idea Premium SFIO (IDEA TFI / DM IDM SA - relacje prasowe oraz Uczestnicy Idea Premium SFIO pytają), ryzyko które bardzo szybko się zmaterializowało – fundusz od 16 sierpnia 2012 r. zawiesił odkupywanie jednostek uczestnictwa. Aktualny termin odwieszenia odkupywania jednostek to 16 września 2012 r. Jesteśmy bardzo ciekawi jak będzie wyglądała sytuacja posiadaczy jednostek Idea Premium SFIO, niepokoi nas ryzyko dalszej znacznej utraty wartości jednostek uczestnictwa funduszu Idea Premium SFIO, funduszu który miał charakteryzować się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego.

Co się stało z kartami funduszy?

Wchodząc na stronę www.ideatfi.pl spotykamy się z reklamą funduszu:Niestety karty większości funduszy zostały „wstrzymane”. Zamiast danych dotyczących m.in. wartości aktywów i ich aktualnej struktury znajdujemy komunikat informujący o pracach nad aktualizacją informacji zawartych w materiałach o funduszach i subfunduszach zarządzanych przez IDEA TFI S.A. – treść komunikatu (
PDF).


Pliki o wielkości 0.17 MB odnoszą się do w/w komunikatu.

Sytuacja jest paradoksalna, Idea TFI na pierwszej stronie zachęca do inwestycji w fundusze, natomiast inwestor nie ma możliwości zapoznania się z dokumentem jakimi są karty funduszy mające informować o podstawowych parametrach funduszy. Brak informacji może być odczuwalny nie tylko przez potencjalnych nabywców jednostek funduszy zarządzanych przez Idea TFI, ale także dotyczy obecnych posiadaczy takich jednostek.

Inwestorzy na stronach towarzystwa zarządzającego funduszami nie znajdują informacji o ostatniej publicznie podanej wartości aktywów. Informacja dla wielu inwestorów bardzo ważna, zwłaszcza gdy zmiana wartości aktywów miałaby być znacząca. Nam udało się jednak ustalić jaka jest wartość aktywów np. funduszu Idea Obligacji na koniec sierpnia 2012, zapewniamy, że nie jest to informacja insider trading, lecz informacja publicznie dostępna.
Poniżej wartość aktywów innych funduszy Idea TFI na koniec lipca i sierpnia 2012 r:

Wartość aktywów netto w PLN:

 

31 lipca 2012 r.

31 sierpnia 2012 r.

Idea Obligacji

358 mln

180,1 mln

Idea Stabilnego Wzrostu

56,2 mln

40,8 mln

Idea Akcji

39,8 mln

22 mln

Idea Zmiennego Zaangażowania

7 mln

4,9 mln

Idea Surowce Plus

11,7 mln

4,7 mln

Jak ma się czuć posiadacz jednostek Idea Obligacji, dla którego wartość aktywów posiadanego przez niego funduszu jest informacją ważną przy podejmowaniu decyzji o pozostaniu w funduszu lub umorzeniu jednostek, gdy dowiaduje się o niebywałym spadku wartości aktywów Idea Obligacji w sierpniu od nas, a nie z karty funduszu na stronie towarzystwa zarządzającego funduszem?
Czy towarzystwo może reklamować sprzedaż jednostek na swojej stronie internetowej, gdy równocześnie inwestorzy nie mają dostępu do kart funduszy?
Pozostańmy na razie tylko z tymi pytaniami.

--- powrót do strony głównej ---

PolandSecurities.com

 

 

 
   

 ,